VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Lái xe B2 làm việc tại Hà Nội Lái xe đưa rước Giám Đốc (yêu cầu giao tiếp Tiếng anh cơ bản) Phó phòng dịch vụ logistics Nhân viên lái xe đầu kéo, lương cao Operation, Operation Customs Clearance (Nv Khai Quan), Kế Toán Tuyển Tài Xế Phụ (Biết Bán Hàng) Nhân viên giao nhận hàng hóa Nhân viên lái xe đầu kéo Nhân viên Điều phối vận tải Tuyển lái xe B2