VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Trưởng bộ phận kinh doanh Giám đốc Siêu thị trong Hệ thống vinatexmart Trợ lí Giám đốc Tuyển nhân viên kinh doanh có năng lực- Phỏng vấn trực tiếp nNhân viên kinh doanh Trưởng/Phó phòng kinh doanh Sale Manager (Tour Inbound, Outbound, Dometic) Giám Đốc Sản Xuất Cửa Hàng Trưởng Tuyển Nhân Viên Qc