VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Trưởng phòng Marketing-PR Giám sát kinh doanh Nhân viên kinh doanh Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Liên Doanh (01 Người) Cần tuyển Kế toán cửa hàng bán lẻ Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Chứng Từ Tuyển nhân viên kinh doanh lương cao Tuyển trợ lý giám đốc Chuyên viên tư vấn kinh doanh Bất Động Sản, ưu tiên có kinh nghiệm Trưởng Phòng QC