VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Quản Lý Phòng Nhân Sự nhân viên xuất nhập khẩu(tiếng Tây Ba Nha) Nhân viên chạy bàn, biết giao tiếp tiếng Nhật căn bản Gấp Trưởng Phòng Nhân Sự Làm Việc Tại Nhà Bè Tuyển Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự Trợ lý kinh doanh - sales admin Nhân viên kinh doanh Preschool Head Master Trưởng phòng kinh doanh Trưởng phòng kinh doanh